Creative Hub - Видео уроци

Добре дошли, в настоящата страница се намират обучителните видеоклипове за всичките четири категории, които са част от международния проект Creative Hub, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Направени от дългогодишни професионалисти в съответните области, видео уроците имат за цел да дадат кратък преглед на дадените теми и да запознаят новодошлите с тях по лесно разбираем начин. Повече информация за проекта можете да намерите на нашата начална страница, а пълните курсове, част от които са тези уроци, можете да намерите на уебсайта за обучение на проекта.
Erasmus-Funding
Проектът се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Информация за връзка

Event Production – Координатор на проекта

Офис на проекта

Национален Дворец на Културата, Вход А4, етаж 6

бул. България 1, София, България

тел: 00359 899 90 85 51

поща: eventproductionbg@gmail.com